DH Iran

دی اچ ایران

امنیت داده ها
حفاظت از امنیت کاربران اولویت کاری ماست
تمام وقت
پشتیبانی بیست و چهارساعت شبانه روز هفت روز هفته 24/7
روز آمدی
تلاش میکنیم از برترین شیوه های روز استفاده نماییم

خدمات ما

خدمات برای مشتریان

طراحی وب سایت

طراحی ، پشتیبانی و به روز رسانی وبسایت طبق نیازهای مشتریان

طراحی داخلی

طراحی و اجرای فضای مورد نیاز مشتریان طبق روشهای روز دنیا

سامانه اطلاعاتی مدیریتی

سیستم کپارچه از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات

امنیت داده ها

دیتا بیس سکوریتی جهت حمایت از امنیت داده های شما

به روز رسانی

به روزآمدی بر اساس سیستم های ابری و لحظه ای